06 39493895
Fysieke gezondheid is een essentiële voorwaarde voor het functioneren op het werk en privé!

Veel gezondheidsklachten ontstaan door een te grote of eenzijdige fysieke belasting. Denk bijvoorbeeld aan rug- en nekklachten of KANS/RSI. Met een goede inrichting van de werkplek en een optimale fysieke belasting zijn veel klachten te voorkomen.

Onze bedrijfsfysiotherapeut helpt u graag met het in kaart brengen van de organisatie, de inhoudelijke belasting van het werk en de werkprocessen. Daarnaast bieden wij u inzicht in uw belastbaarheid in relatie tot het werk zodat tijdig (preventieve) maatregelen kunnen worden genomen.

Een check van de werkplek geeft dat inzicht en biedt uitkomst bij terugkerende, werk gerelateerde klachten. Bronaanpak staat hierbij centraal in onze visie.

Een WerkplekCheck:

  • Wordt ingezet op basis van (fysieke) klachten
  • Heeft als doel de gezondheidsrisico's van het werk te inventariseren
  • Brengt 6 verschillende werkfactoren in kaart (6 W's model)
  • Kan juist ook preventief worden ingezet, nog voor klachten zich openbaren
  • Is een uitgebreide analyse van uw (werk)situatie
  • Geeft inzicht en de resultaten worden met betrokkenen besproken
  • Wordt afgerond met een beknopt rapport inclusief een persoonlijk plan van aanpak

Met onze gerichte interventies worden de voorwaarden tot herstel geoptimaliseerd en is een snelle terugkeer op de werkplek eenvoudig te realiseren.

Een WerkplekCheck valt niet binnen het fysiotherapiepakket van uw zorgverzekering, hiervoor worden apart kosten berekend. Werkplek interventies zijn primair een werkgeversverantwoordelijkheid. Graag gaan wij in gesprek met u en/of uw werkgever en onderzoeken welke mogelijkheden er zijn.
© Fysiotherapie 033 | Contact | Design & development Qarpa Solutions BV