06 39493895
Tegenwoordig kunt u zonder verwijzing van de huisarts direct naar de fysiotherapeut. Dat kunt u vaak zelf goed bepalen of u fysiotherapeutische hulp nodig hebt. Tijdens de eerste afspraak bespreekt u met de fysiotherapeut waarom u naar hem toe bent gekomen. Middels een kort vraaggesprek, een screening, bepaalt de fysiotherapeut of die reden terecht is.

Na de screening zijn er 2 opties:

  1. De reden is terecht en er volgt meteen, of bij een volgende afspraak, een verder fysiotherapeutisch onderzoek waarna de behandeling wordt ingezet.
  2. De reden is niet terecht en de patiënt wordt dan naar de huisarts verwezen voor verder overleg.


Als de fysiotherapeut besluit om u te behandelen zal hij het behandelplan met u bespreken, vragen om uw toestemming voor de behandeling en ook vragen of u er in toestemt dat hij de huisarts informeert.

Indien er sprake is van een zogenaamde chronische indicatie, zoals vastgesteld en beschreven op de landelijk vastgestelde chronische lijst, is in vrijwel alle gevallen de DTF niet mogelijk en is een gerichte verwijzing nodig van huisarts of specialist.
© Fysiotherapie 033 | Contact | Design & development Qarpa Solutions BV